Aggressivitet hos katt overfor mennesker

Er det normalt for katter å være aggressive?

Aggressiv adferd hos huskatter er nært beslektet den naturlige adferden hos arten, og er en naturlig del av jakt, lek og sosiale konflikter. Vi har vel alle hørt katter som skriker til hverandre i sene nattetimer. Dersom katten begynner å vise aggressiv adferd overfor mennesker, blir dette ansett som en uønsket adferd eller problemadferd. I slike tilfeller er det viktig å finne kattens motivasjon for adferden den utøver. Det er også viktig å vite om adferden, sett i lys av omstendighetene, ansees som normal eller unormal.
Normal aggresjon er forholdsvis forutsigbar, og dersom kattens primærbehov er ivaretatt, kan problemet som oftest løses med adferdsmessig innblanding. Unormal aggressivitet, derimot, er mindre forutsigbar, ikke passende i situasjonen, og mer komplisert å ta tak i.

Sintkatt2
To katter i lek viser tydelige tegn på aggresjon

 

Så hva er det som gjør at noen katter blir aggressive?

Aggresjon er ikke en diagnose, men en konsekvens av en følelsesladd sinnstilstand. Når eier anser aggresjonen som et problem, er det viktig å få en fullstendig historie om katten, miljøet den lever i, hvordan problemet først utartet seg, og hvordan det har utviklet seg.
Aggresjon hos katt skyldes vanligvis:
– sosialt stress
– angst eller redsel
– frustrasjon
– upassende lek
– sykdom eller smerter

Når det gjelder adferdsproblemer hos katt, er det viktig å utelukke helseproblemer som årsak til sykdom eller smerter. En klinisk undersøkelse av katten foretatt på en dyreklinikk vil ofte avsløre om katten har smerter eller lider av en sykdom.
Dersom aggresjonen har ført til skade på mennesker, og ingen fysisk forklaring foreligger, bør man ta tak i problemet som et adferdsmessig problem. Det kan i slike tilfeller være aktuelt å søke profesjonell hjelp, for eksempel fra en adferdsteraupeut.

Sintkatt1
Endret kroppsholdning og knurring kan være tegn på at katten er på vei til å bli aggressiv

 

Hva er faresignalene ved aggresjon hos katt?

Det finnes flere tegn man kan observere hos katten som signaliserer at den er på vei til å bli aggressiv.
Disse tegnene inkluderer:
• Dilaterte pupiller, katten stirre direkte på deg
• Kaster eller slår med halen
• Hveser, knurrer eller spytter
• Ørene ligger flatt ned til siden eller roterer bakover
• Kroppsholdningen blir ofte anspent

Dersom noen av disse tegnene observeres bør man la katten være i fred. Katten vil ikke komme til å angripe med mindre den føler seg truet ved at du som eier ignorerer signalene den sender ut.

De neste dagene kommer vi til å presentere ulike scenarioer der kattens adferd blir sett på som aggressiv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *