Timebestilling:

Smådyr: 56 35 45 75 / Stordyr: 56 36 98 30

Ved akutthjelp utenom åpningstid, kan du ringe  56 35 45 75,

Du vil da få opplest nummeret til vakthavende veterinær.