Vi ved Knarvik Dyreklinikk er veldig bevisst på å gjøre kattens besøk hos oss til en så bra opplevelse som mulig. De fleste katter er lite begeistret for bilturer, bur og fremmede plasser. En tur til veterinæren kan derfor bli en utfordring, men er noen ganger nødvendig. Her på klinikken er vi så heldig å ha en dyrepleier med lang erfaring, og stor interesse innen katteadferd. Hun har et helt spesielt lag med kattene, og har en egen evne til å roe ned stressede katter. Vi tilrettelegger for kattens besøk hos oss før den ankommer klinikken, og ivaretar dens behov så langt det lar seg gjøre.

Det er flere ting du som eier kan gjøre i forkant av turen til dyreklinikken, slik at kattens opplevelse blir så god som mulig. Kontakt oss gjerne for råd og tips, og Sissel vil besvare dine spørsmål om katteadferd.

Ved vanskelige tilfeller kan det være aktuelt med en adferdskonsultasjon der Sissel får treffe både katt og eier, slik at man lettere kan komme til bunns i problemet.

Det kan i noen tilfeller også være aktuelt med en helsesjekk på katten for å utelukke sykdom som årsak til adferdsendringene.

Sissel om katten og dens adferd: «Vi mennesker kan mange ganger syns at katten er sær og vanskelig, oppfører seg unormalt i våre øyne. Sannsynligvis gjer den ikkje det, den prøver å kommunisere med oss, uten at me forstår det. Syns du at katten din oppfører seg rart, utfører ein spesiell atferd du ikkje setter pris på? Kontakt meg gjerne for ein prat om katten. Forhåpentlig kan me hjelpe deg til å forstå din katts atferd, slik at både du og katten får ein god kvardag.»