Indremedisin er den medisinske spesialiteten som omfatter  ikke-kirurgisk diagnostikk og behandling av sykdommer, spesielt hva angår organer. Indremedisinernes verktøy består i hovedsak av medikamentell behandling.

Indremedisin omfatter sykdommer i de indre organene, som hjertet, lunger, lever, nyrer, urinveier, mage- og tarmsystemet, kjønnsorganer, hormonproduserende organer og nervesystemet.

For å komme fram til riktig diagnose, er det ofte aktuelt med utredninger. Indremedisinske utredninger kan være vanskelige tidkrevende og ikke minst kostbare. De vil ofte omfatte både prøvetaking, bildediagnostikk, oppfølgingsprøver og kontrollbesøk før man kommer fram til en sikker diagnose.

Vi har eget laboratorium på klinikken, med topp moderne analysemaskiner. I spesielle tilfeller sendes prøver til utenlandske laboratorier. Klinikken har topp moderne røntgenutstyr med digital fremkalling. Dette sikrer optimal bildekvalitet som igjen gir oss et grunnlag for korrekt diagnostikk. Ved undersøkelse av kroppens bløtvev er ultralydmaskinen vår et viktig hjelpemiddel.

Veterinær Sondre Halsne Juvik har spesiell interesse for indremedisin og ultralyd, og holder nå på med etterutdanning i spesialfeltet.