I mange tilfeller er kirurgi avgjørende for at vi skal kunne gi våre pasienter den beste behandlingen. Veterinærene ved klinikken utfører de fleste typer bløtvevskirurgi. Ved ortopedi og svært kompliserte kirurgiske inngrep har vi godt samarbeid med andre klinikker som tar imot henvisninger innenfor disse fagfelt.

Operasjonsalen vår har moderne overvåkningsutstyr, og vi har dyrepleiere med ekstrautdannelse innen anestesi og smertebehandling. Dette for å gjøre selve inngrepet, samt oppholdet i etterkant, så trygt som mulig for våre pasienter.