Ved å vaksinere dyret ditt beskyttes det mot sykdommer som det ikke finnes effektiv behandling mot. Man bidrar også til å holde et lavt smittepress for hele katte- og hundebestanden.

Før vaksinering gjennomgår alltid dyret en helsesjekk. Dette for å utelukke sykdom, og for å være sikker på at dyret er frisk nok til å få en vaksine. Helsesjekken er også viktig for å oppdage eventuelle sykdommer på et tidlig stadium slik at mulighetene for behandling skal være best mulig.

Les mer om vaksinasjon av KATT og HUND