Smitteforebygging i fjøs

I den daglige praksisen vår besøker vi mange gårder i Nordhordland og behandler produksjonsdyr som ku, sau, geit, gris og hest. Stort sett behandler vi produksjonssykdommer, hjelper til med reproduksjonsproblemer og yter fødselshjelp.

I Norge er vi heldigvis forskånet for mange alvorlige smittsomme sykdommer hos produksjonsdyr. Likevel må vi ofte forholde oss til utbrudd av svært smittsomme virussykdommer som f. eks ”vinterdysenteri” (smittsom diare) og BRSV ( en smittsom luftveissykdom). Dette er sykdommer som hovedsaklig opptrer i vinterhalvåret. De har en tendens til å spre seg som ”ild i tørt gress” mellom besetningene når de først opptrer. Den mest sannsynlige smitteveien er da persontrafikk mellom gårdene som f. eks veterinærer, inseminører, tankbilsjåfører, avløsere og andre besøkende. Ved slike utbrudd blir vi minnet på hvor viktig smitteforebygging i fjøsene er.

Det er til enhver tid viktig at dyreeier/bonde og alle besøkende er sitt ansvar bevisst angående smitteforebygging.

Smitteforebygging2 2

I de fleste fjøs er det etter hvert installert smittesluse. Dette er et fysisk skille mellom uren og ren sone. I dette tilfellet er ren sone fjøssiden. Her bør det være tøy og fottøy klart til bruk av besøkende. Det skal også være muligheter for vask av skotøy og hender. Smitteslusen har en egen inngang og er som nevnt beregnet på besøkende. Bonden bruker av praktiske hensyn egen inngang.

Det har den senere tid kommet strengere krav til smittebeskyttelse fra mattilsynet der alle storfefjøs er pålagt å etablere en slik sluse. Slike smittesluser er selvsagt hensiktsmessig å etablere i andre dyrehold som f. eks i sauefjøs også. I et sauefjøs er det veldig praktisk å ha et par støvler og en oljebukse stående klart til veterinær og andre besøkende.

 

Andre tiltak som er installert i de fleste storfefjøs i Nordhordland er klapphyller som veterinær/ inseminør kan sette fra seg kofferter og annet utstyr på.

Smitteforebygging 3

Det er nå tid for vaksinering av sau, og vi som veterinærer farter mye mellom gårdene i denne perioden. For å forbygge smitte mellom besetninger er det derfor viktig at du som bonde har egnet skotøy og overtrekk som vi kan låne under besøket på gården.

Smitteforebygging 4

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *