Smitteforebygging i fjøs

I den daglige praksisen vår besøker vi mange gårder i Nordhordland og behandler produksjonsdyr som ku, sau, geit, gris og hest. Stort sett behandler vi produksjonssykdommer, hjelper til med reproduksjonsproblemer og yter fødselshjelp. I Norge er vi heldigvis forskånet for … Continued