top of page

KLAR DET SELV!

Diabetes hos Hund og Katt

Overvekt kan gi mange ulike helseplager der diabetes kan oppstå som et resultat.

En av de mest kjente sykdommene er diabetes, eller sukkersyke. Dette er en sykdom som rammer hund og katt, så vel som oss mennesker. Det viser seg faktisk at 375.000 personer i Norge har diabetes. 28.000 av disse har diabetes type 1, mens resten har diabetes type 2. Om lag halvparten av pasienter med diabetes type 2 har enda ikke fått diagnosen, og lever derfor i dag med sykdommen uten selv å vite det. Vi kan anta at det også er mange hunder og katter som i dag lever med denne sykdommen uten at eier er klar over det.

Sykdommen er karakterisert ved et vedvarende forhøyet blodsukker, og forstyrrelser i omsetningen av karbohydrater, fett og proteiner i kroppen. Det er en kronisk sykdom som skyldes nedsatt funksjon av insulin, et hormon som spiller en sentral rolle i reguleringen av kroppens sukkeromsetning. De fleste kjenner denne sykdommen som en livsstilssykdom, og for mange er det et sjokk å få denne diagnosen. Dette fordi behandling innebærer livslang terapi med insulininjeksjoner. Men det mange kanskje ikke vet, er at diabetes deles inn i fire ulike typer, hvorav type 1 er den varianten som krever tilførsel av insulin, og kalles derfor ofte insulinavhengig diabetes. Denne varianten skyldes en auto-immun ødeleggelse av celler i bukspyttkjertelen, og rammer hunder i voksen alder. Katter affiseres svært sjelden. Når det gjelder livsstilsykdommer, er type 2 den som assosieres med overvekt. I dette tilfellet produserer kroppen for lite insulin, eller det behøves større mengder insulin enn det kroppen klarer å lage fordi insulinet virker dårligere. Sistnevnte er det man kaller insulinresistens. Overvekt som skyldes høyt inntak av kaloririk fet mat kombinert med lav fysisk aktivitet, er den klart viktigste årsaken til type 2 diabetes. Som en følge av økt forekomst av overvekt hos hund og katt, er diabetes en diagnose som stilles forholdsvis ofte i klinikken. Det viser seg faktisk at 70 % av katter diagnostisert med diabetes har type 2.

Type 3 diabetes skyldes underliggende sykdommer, eller tilførsel av visse type medisiner. Type 4, derimot, forekommer hos gravide kvinner, og skyldes hormoner produsert i morkaken som fører til insulinresistens. Det er kun hund som kan rammes av type 4 diabetes, og sykdommen gjør seg da gjeldende i tiden etter eggløsning (løpetid). Det er veldig viktig at disse tispene kastreres dersom en skal ha en sjanse til å reversere utviklingen av diabetes.

De klassiske symptomene på diabetes er at dyret blir mer tørst, tisser mer og oftere, samt at vekten reduseres til tross for at appetitten øker. Normalt bruker kroppen sukker som drivstoff, men da dette forsvinner ut gjennom urinen blir dyret slappere og mer orkesløst. Kroppen begynner etter hvert å bryte ned fett og protein for å få energi, og dette leder til at dyret avmagres. Dersom du mistenker at dyret ditt går rundt med en udiagnostisert diabetes, kan det være lurt å få dette undersøkt hos din faste veterinær.

Dersom dyret ditt får diagnosen diabetes, er det stor sannsynlighet for at det må starte med insulinbehandling. I filmen over får man en god veiledning om hvordan dette gjøres.

bottom of page