top of page

VALPEN

Når man får en ny valp i huset har man store forventninger til det nye familiemedlemmet. Det er en spennende tid, men også en tid som legger grunnlaget for fremtiden. Man må ta hensyn til den omstillingen det er for en liten valp å bli skilt fra mor og kullsøsken, og komme til en helt ny familie. Det er viktig å sette seg inn i hundens språk og behov, og ikke overdrive aktivitetsnivå og inntrykk denne første tiden.

Som ny valpeeier er det noen ting som er viktig å tenke på for å sikre god helse:

Innvollsparasitter:
Valpen blir smittet med spolorm allerede i livmoren, og etter fødsel forekommer ytterligere smitte gjennom morsmelken. Det er derfor viktig at valpen blir behandlet mot innvollsorm allerede fra fødsel av.

Valper anbefales behandlet ved 2, 4, 6 og 8 uker. Eldre valper behandles etter behov. Kontakt oss gjerne for mer informasjon dersom du lurer på om valpen din behøver parasittbehandling.

Vaksine:
Den nyfødt valpen får antistoffer gjennom råmelken, og er således beskyttet mot en del smitte de første leveukene. Etter hvert som disse antistoffene avtar er det viktig å vaksinere valpen for å sikre at god smittebeskyttelse opprettholdes. Mange valper får første vaksine hos oppdretter, men den viktigste vaksinen gis ved 10-12 ukers alder. Deretter anbefales årlige vaksiner. I forbindelse med vaksineringen gjennomgår valpen en grundig helsesjekk. Den første tiden av valpens liv er det mye som skjer. Valpen vokser relativt fort, og er derfor avhengig av rett ernæring. Spør oss gjerne om råd ang fôring.

Ved 4-5 måneders alder starter tannfellingen. I denne tiden faller alle melketennene ut, og blir byttet ut med permanente tenner som hunden skal leve med resten av livet. Hos noen hunder kan det bli problemer i forbindelse med tannfelling, og det er derfor viktig å se til at tannfellingen skjer som normalt. Er man i tvil kan det være greit å få noen til å se at tennene er plassert slik de skal.

Ved kjøp av ”valpepakke” er en halvtårskontroll inkludert i prisen.

En slik pakke inneholder vaksine, mikrochip og halvtårskontroll.

Id-merking:
Når valpen ID-merkes settes en liten mikrochip inn under huden. Denne chipen har et eget nummer som vises når hunden blir scannet. Dette tilsvarer et eget ”personnummer”, og er det eneste ”bevis” på at hunden er din. Vi anbefaler alle å ID-merke valpene sine.

Fôring:
Mat skal naturligvis tilføre energi, men den skal også bygge og vedlikeholde cellene i kroppen. I tillegg skal foringen forebygge eventuelle problemer forbundet med fordøyelsen og ledd, samt aldersrelaterte plager. For å oppfylle disse fire målene må kosten være svært nøyaktig sammensatt. Proteiner, mineraler, oligoelementer, vitaminer, fett, karbohydrater – alle grupper av næringsstoffer har sin funksjon. Mengden må være nøyaktig, verken for liten eller for stor, for å oppnå målene for hver hund.

Et ernæringsriktig fôr inneholder en helt nøyaktig mengde av næringsstoffene!

Vi har et stort utvalg av fôr til hunder. Spør oss gjerne om råd og veiledning.

VAKSINERING VALP
bottom of page