top of page

KLAR DET SELV!

Ørebetennelse hos hund

Øret er inndelt i det indre øret, mellomøret og det ytre øret. I det indre øret ligger likevektsorganet og nervecellene som lager lydbølger om til impulser til høresenteret i hjernen. I mellomøret ligger tre små knokler; ambolt, stigbøylen og hammeren. De overfører lydbølger fra trommehinnen til det indre øret. Det ytre øret går fra øreflappen og inn til trommehinnen. Øregangen på hunder kan grovt deles inn i to. Den første loddrette delen, og den vannrette delen som fører ned til trommehinnen.

Øreinfeksjoner sees primært i det ytre øret. Symptomer er kløe, hoderistinger, lukt og rødme. Noen ganger kan man også se utflod fra øret. Fordi hundens øregang er lang og har en vannrett del, kan ofte behandlinger være langvarige. Som oftest vil også øreskylling være nødvendig.

Når vi får inn hunder med ørebetennelser vil vi alltid ta ut prøver fra øret. Disse prøvene ser vi på i mikroskopet, og basert på hvilke agens vi ser (sopp eller bakterier) som årsak til ørebetennelsen, igangsettes riktig behandling. Ved gjentatte infeksjoner bør resistensundersøkelse med tanke på antibiotika foretas.

Betennelser i øret skyldes som oftest sopp eller bakterier, men for at det skal kunne oppstå en betennelse trengs ofte en utløsende årsak. Hos mange raser kan den utløsende faktoren være hengende ører som stenger luft inne i hørselsgangen. Dette skaper et varmt og fuktig miljø hvor sopp og bakterier vil trives. Noen ganger kan det samme miljøet skyldes trange øreganger. Det finnes også raser med mye pels i øregangen som gjør at ørevoks setter seg fast og samler seg i store mengder. Hudsykdommer, særlig allergi, men også svulster og hormonsykdommer, kan forårsake forstyrrelser i immunsystemet i hørselsgangen slik at bakterier kan begynne å vokse ukontrollert.

For å sikre at behandlingen er effektiv, er det viktig at behandlingen blir fulgt som foreskrevet. Dersom kontroll er anbefalt, er det for å sikre at ørebetennelsen blir fullstendig behandlet. Selv om hunden er symptomfri, er det mulig at betennelsen fortsatt er tilstede. Dersom behandlingen avsluttes for tidlig vil behandlingen kunne blusse opp igjen, noe som kan bety starten på en kronisk ørebetennelse.

Noen tips til sunne ører:

  • Hos hunden som lett får ørebetennelse, kan man bruke ørerens som forebyggende tiltak.

  • Hold det rent i og rundt ørene.

  • Klipp bort pels som kan være med på å tette ørekanalen.

  • Dersom hunden har hengeører, kan det være lurt å lufte ørene – dette gjøres ved å ”brette opp” ørelappene over hodet når hunden ligger og hviler.

  • Hunder med gjentatte øreproblemer bør ikke brukes i avl.

bottom of page