top of page

Vaksinering av katt

Katten bør rutinemessig vaksineres mot kattepest og katteinfluensa. Det kan i tillegg være aktuelt å vaksinere mot andre sykdommer der smittepresset er stort, f.eks. i katterier. Ved utenlandsreiser er det i også aktuelt å vaksinere mot rabies.

Før vaksinering gjennomgår alltid katten en helsesjekk. Dette for å utelukke sykdom, og for å være sikker på at katten er frisk nok til å få en vaksine. Helsesjekken er også viktig for å oppdage eventuelle sykdommer på et tidlig stadium slik at mulighetene for behandling skal være best mulig.

Vaksiner inneholder ufarlige varianter av mikroorganismer som katten skal bekyttes mot. Når katten vaksineres aktiveres immunforsvares, og det dannes antistoffer slik av katten blir motstandsdyktig mot den aktuelle sykdommen. Alle Katter bør vaksineres med kjernevaksinene mot kattepest og katteinfluensa. Tilleggsvaksinene mot andre sykdommer bør kun brukes etter forutgående vurdering av smittefare eller når regelverket krever det.

Bivirkninger på vaksiner er svært sjelden, men kan forekomme som ufarlige lokalreaksjoner på injeksjonsstedet, eller i mer sjeldne tilfeller som en alvorlig anafylaktisk reaksjon som krever umiddelbar veterinærbehandling. De første dagene etter vaksinering er det ikke uvanlig at katten kan bli noe nedstemt og lettere påkjent. Det anbefales derfor at katten holdes inne det første døgnet etter vaksinering.

Kattepest forårsakes av et parvovirus (felint panleukopenivirus) som er relativt vanlig forekommende i Norge. Kattens parvovirus fører til feber, slapphet, manglende matlyst, oppkast og diaré. Katten kan også bli smittet av hundens parvovirus. Kattepest kan være dødelig, spesielt for kattunger. Hos drektige katter kan det medføre abort.

Katteinfluensa er et samlebegrep for kattens smittsomme luftveisinfeksjoner. Det er som regel to smittestoffer, kattens calicivirus og kattens herpesvirus (rhinotrakeittvirus), som fører til lidelser hovedsaklig i de øvre luftveier med snue og rennende øyne. Komplikasjoner kan føre til lungebetennelse.

Rabies er en fryktet sykdom som er forårsaket av rhabdovirus. Sykdommen finnes ikke på fastlands-Norge, men er påvist på Svalbard blant annet hos polarrev. I Europa er det særlig rødrev som smitter hunder og katter. Smitten overføres ved bitt. Viruset angriper hjernen og gir hjernebetennelse slik at dyrene endrer oppførsel. Ville dyr kan oppføre seg som tamme, mens snille dyr kan bli aggressive. Deretter oppstår lammelser som gradvis brer seg til hele kroppen. Hos både mennesker og dyr fører sykdommen nesten alltid til døden. Dersom pasienter kommer under behandling umiddelbart etter smittefarlig kontakt, er det mulig å unngå at sykdommen bryter ut.

Vaksinering av hund

Hunden bør regelmessig vaksineres mot parvovirus, valpesyke og smittsom leverbetennelse, samt deler av kennelhostekomplekset. Ved utenlandsopphold er det også aktuelt med vaksine mot leptospirose og og rabies.

Før vaksinering gjennomgår alltid hunden en helsesjekk. Dette for å utelukke sykdom, og for å være sikker på at hunden er frisk nok til å få en vaksine. Helsesjekken er også viktig for å oppdage eventuelle sykdommer på et tidlig stadium slik at mulighetene for behandling skal være best mulig.

Hundens livsløp er kortere enn menneskets, og det kan skje mye med hundekroppen på et år. Ett menneskeår tilsvarer 7 hundeår. Det vil faktisk si at hunden har blitt 7 år eldre I løpet av ett kalenderår. Vaksiner inneholder ufarlige varianter av mikroorganismer som hunden skal beskyttes mot. Når hunden vaksineres aktiveres immunforsvaret, og det dannes antistoffer slik av hunden blir motstandsdyktig mot den aktuelle sykdommen.

Bivirkninger etter vaksinering er svært sjelden, men kan forekomme som ufarlige lokalreaksjoner på injeksjonsstedet, eller i mer sjeldne tilfeller som en alvorlig anafylaktisk reaksjon som krever umiddelbar veterinærbehandling. De første dagene etter vaksinering er det ikke uvanlig at hunden kan bli noe nedstemt og lettere påkjent.

 

Nyfødte valper får tilført beskyttende antistoffer fra moren via råmelken det første levedøgnet. På denne måten beskyttes valpene de første leveukene. Valper bør likevel være forsiktig med kontakt med andre hunder i tiden før de er vaksinert. Om tispa er godt vaksinert fra før (følger et vaksinasjonsprogram) er det ikke nødvendig å vaksinere en ekstra gang under drektigheten. Om hun ikke er vaksinert før er det viktig å vaksinere henne under drektigheten slik at hun har antistoffer i melka når valpene blir født.
Man vaksinerer på grunnlag av kunnskap om utbredelse av sykdommene og smittepress. Bare friske dyr skal vaksineres og hunden bør skånes for ekstra påkjenninger eller unødig smittepress de første dagene etter vaksinasjon.

Valpesyke (D) er en dødelig sykdom. Valper er spesielt utsatt, men også voksne hunder kan bli syke. Her i Norge er en stor del av hundebestanden vaksinert, og i de senere år har sykdommen forekommet svært sjeldent. Det har vært utbrudd av valpesyke i våre naboland, noe som viser at sykdommen kan bryte ut om man ikke vaksinerer.

Smittsom leverbetennelse (H) skyldes et adenovirus som hovedsaklig angriper leveren. Sykdommen finnes sporadisk i Norge, men vaksinene er svært effektive.

Parvovirus (P) angriper hundens tarmslimhinne og gir voldsom diarè. Parvo kan også affisere hjertet, spesielt hos valper. Smitte er vanlig i Norge.

Kennelhoste (Pi) er en smittsom infeksjon i hundens øvre luftveier og består ofte av to virus, parainfluensavirus, hundens adenovirus type 2 samt en bakterie (Bordetella bronchiseptica).

Rabies (Hundegalskap) er en fryktet sykdom som er forårsaket av rhabdovirus. Sykdommen er påvist på Svalbard, men finnes ikke I fastlands-Norge. Smitten overføres ved bitt, og i Europa er det særlig rødrev som smitter hunder og katter.

Leptospirose forårsakes av leptospirabakterier. Sykdommen angriper lever og nyrer, og kan I noen tilfeller være dødelig. Denne sykdommen forekommer sjelden i Norge, men er vanlig i Middelhavslandene og i Øst-Eurpoa. Det anbefales derfor å vaksinere hunder som skal reise til disse landene.

Myndighetene har vedtatt strenge bestemmelser som regulerer import av hund til Norge og tilbakeførsel av hund som har oppholdt seg i utlandet. Dersom en planlegger å importere hund eller ta med hunden sin til utlandet og tilbakeføre den, må man derfor i god tid innhente informasjon om gjeldende bestemmelser hos de respektive lands myndigheter og hos mattilsynet (www.mattilsynet.no).

Vaksinering av katt
VAKSINERING
Vaksinering av hund
bottom of page