top of page

Poliklinikken for smådyr tilbyr følgende:

Vaksinering

Helsekontroll

Blodprøvetaking og blodanalyse

Utredning av pels-& hudproblemer

Tannrøtgen, tannbehandling og rens

Rådgivning innen adferd på hund og katt

Digitalrøntgen

Utralyd

Kirurgisk behandling

ID-merking

Kastrering/sterilisering

Fôr-veiledning

Utstedelse av dyrepass

Patellaattest

HD/AD-røntgen

Naprapatbehandling

 

bilderamme09.PNG
Vaksinering

Vaksinering

Ved å vaksinere dyret ditt beskyttes det mot sykdommer som det ikke finnes effektiv behandling mot. Man bidrar også til å holde et lavt smittepress for hele katte- og hundebestanden.

Før vaksinering gjennomgår alltid dyret en helsesjekk. Dette for å utelukke sykdom, og for å være sikker på at dyret er frisk nok til å få en vaksine. Helsesjekken er også viktig for å oppdage eventuelle sykdommer på et tidlig stadium slik at mulighetene for behandling skal være best mulig.

Les mer om vaksinasjon av KATT, HUND. VALP OG KATTUNGER.

bilderamme03.PNG

Kirurgi

I mange tilfeller er kirurgi avgjørende for at vi skal kunne gi våre pasienter den beste behandlingen. Veterinærene ved klinikken utfører de fleste typer bløtvevskirurgi. Ved ortopedi og svært kompliserte kirurgiske inngrep har vi godt samarbeid med andre klinikker som tar imot henvisninger innenfor disse fagfeltene.

Operasjonsalen vår har moderne overvåkningsutstyr, og vi har dyrepleiere med ekstrautdannelse innen anestesi og smertebehandling. Dette for å gjøre selve inngrepet, samt oppholdet i etterkant, så trygt som mulig for våre pasienter.

Indremedisin

Indremedisin er den medisinske spesialiteten som omfatter ikke-kirurgisk diagnostikk og behandling av sykdommer, spesielt hva angår organer. Indremedisinernes verktøy består i hovedsak av medikamentell behandling.

Indremedisin omfatter sykdommer i de indre organene, som hjertet, lunger, lever, nyrer, urinveier, mage- og tarmsystemet, kjønnsorganer, hormonproduserende organer og nervesystemet.

For å komme fram til riktig diagnose, er det ofte aktuelt med utredninger. Indremedisinske utredninger kan være vanskelige tidkrevende og ikke minst kostbare. De vil ofte omfatte både prøvetaking, bildediagnostikk, oppfølgingsprøver og kontrollbesøk før man kommer fram til en sikker diagnose.

Vi har eget laboratorium på klinikken, med topp moderne analysemaskiner.

I spesielle tilfeller sendes prøver til utenlandske laboratorier. Klinikken har topp moderne røntgenutstyr med digital fremkalling. Dette sikrer optimal bildekvalitet som igjen gir oss et grunnlag for korrekt diagnostikk. Ved undersøkelse av kroppens bløtvev er ultralydmaskinen vår et viktig hjelpemiddel.

bilderamme.PNG
bilderamme08.PNG
Kirurgi
Indremedisin

Bildediagnostikk

Et av klinikkens viktigste hjelpemidler ved utredninger for å komme frem til en sikker diagnose er bildediagnostikk. Knarvik Dyreklinikk er utstyrt med digitalt røntgenutstyr. Dette gir en rask og presis diagnose innen en rekke områder. Røntgendiagnostikk har et bredt anvendelsesområde, og brukes rutinemessig ved undersøkelse av albuedysplasi (AD), hoftedysplasi (HD), samt ved diagnostisering av blant annet mage- og tarmlidelser, urinstein, artroser/forkalkninger og beinbrudd.

Klinikken har også et eget ultralydapparat. Dette er et fint supplement til røntgenundersøkelser. Ultralydmaskinen er flittig brukt, og et verdifullt hjelpemiddel som øker muligheten for riktig diagnose. Denne type bildediagnostikk er viktig ved utredninger og brukes blant annet for å undersøke buk, lever, nyrer, milt, hjerte, livmor og urinveier.

Ultralyd brukes også hyppig ved drektighetsdiagnostikk da det er en trygg og lite invasiv metode.

bilderamme01.PNG
Bildediagnostikk

Tannbehandling

Vi utfører de fleste typer tannbehandling på vår klinikk. Noen av våre viktigste hjelpemidler er digitalt tannrøntgen, samt en tannunit som gjør arbeidet ved blant annet tanntrekk og tannsteinfjerning mindre komplisert. Vi har i tillegg en tannlege tilknyttet klinikken for de mer kompliserte tilfeller.

Tannrøntgen: Dette er et diagnostisk hjelpemiddel som gjør det mulig å vurdere tannhelsen helt ned til røttene. Dette sikrer at dyret ditt får en rask og god behandling.

Tannrens: Tannstein og tannproblemer er et økende problem blant hunder og katter. Det er derfor anbefalt med regelmessig tannsjekk for å sikre at tennene holder seg frisk så lenge som mulig. Når en hund eller katt kommer inn for tannbehandling blir dyret sedert. Når dyret sover fjerner vi tannstein på en skånsom måte via ultralyd. Tilslutt poleres tannoverflaten slik at det blir vanskeligere for plakk å feste seg.

Les mer om hvordan du kan forebygge tannhelsen til din hund eller katt her.

bilderamme04.PNG
Tannbehandling

Naprapatbehandling

En sunn hund elsker å bevege seg, men akkurat som for mennesker, kan også hunder få plager i bevegelsesapparatet. Redusert funksjon vil før eller senere føre til et avvikende mønster av bevegelse, smerte og endret oppførsel. Målet med naprapatbehandling er at hunden din skal kunne få maksimal funksjon på kortest mulig tid. Ved Knarvik Dyreklinikk får hunden din en grundig undersøkelse, spesifikk behandling og rehabilitering etter behov.

 

Anne jobber med ulike teknikker for å gi spesifikk behandling av hundens låsninger i rygg, nakke og øvrige ledd. Vanlige tilstander som blir behandlet inkluderer skiveprolaps, leddproblemer og muskelplager. Problemer i bevegelsesorganer kan ofte vises med følgende symptomer: - Halthet - Ukoordinerte bevegelser - Uvillighet til å leke/gå på tur - Problemer med å gå i trapper, hoppe inn og ut av bil etc - Problemer med å reise seg/legge seg - Irritasjon når den blir klappet på visse steder på kroppen Husk at det ikke alltid er så lett for hunden din å si fra hvor den har vondt.

Kastrering/sterilisering

Kastrering av katt

Forskning på kreftforekomst etter tidlig kastrering har derimot vist seg å ha en formidabel helsegevinst. Dersom en hunnkatt blir kastrert før første løpetid, er faren for utvikling av jurkreft nesten lik null. Faren for utvikling av jursvulster øker ved kastrering i en høyere alder, men kastrering før dyret fylte fem år har vist å kunne redusere forekomsten av jurkreft betraktelig.

 

Dette gjelder også hos tisper, men på grunn av norsk regelverk, blir ikke hunder rutinemessig kastrert.

En annen positiv følge av kastrering av katter, er at antall fødte kattunger blir redusert. Hvert år fødes tusenvis av kattunger som aldri får et permanent hjem, og flesteparten av disse lever ikke engang til voksen alder. Vi vil derfor oppfordre alle som har katt til å få den kastrert.

bilderamme05.PNG
bilderamme06.PNG
Naprapatbehandling
Kastrering/sterilisering

Avliving

Å avlive dyr er dessverre en del av den daglig jobben vår, og i de aller fleste tilfeller er dette noe som gjennomføres etter nøye vurdering av dyrets livskvalitet. Vi bistår når tiden er kommet for å ta farvel med din beste venn. 

bilderamme07.PNG
Avliving
bottom of page